آکوستیک زیست محیطی و ساختمانی مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آکوستیک | عایق صوتی | عایق صدا


■ «آکوستیک زیست محیطی و ساختمانی» منتشر شد
کتاب «آکوستیک زیست‌محیطی و ساختمانی» اثر ماکاوالرد با ترجمه مریم شاه ویردیان از سوی مرکز نشر دانشگاهی منتشر شد...

این نوشتار در راستای شناسایی فناوری کاربردی مورد نیاز برای دستیابی به محیط زیست آکوستیکی هر چه مطلوب‌ تر برای انسان تالیف شده است.
در این نوشتار دو جنبه از آکوستیک زیست محیطی در نظر گرفته شده است که نخست، جنبه عمومی یا اجتماعی و دیگری جنبه شخصی را در نظر دارد. مورد اول به محیط‌های بیرونی و دوم به محیط‌های داخل ساختمان مربوط می‌شود.
از آن‌جا که زندگی بشر امروزی به افزایش آلودگی صوتی در محیط انجامیده است، دستیابی به فناوری «آکوستیک زیست محیطی» که براساس «آکوستیک ساختمانی» با رهیافتی چند منظوره استوار است، ضرورتی حیاتی به شمار می‌آید.
این کتاب تمام جنبه‌های آکوستیک محیطی و ساختمانی را دربرداشته و مبانی امواج صوتی و شنوایی را تشریح می‌کند. اندازه‌گیری نوفه و ارتعاش، آکوستیک اتاق، جذب صوت، عایق کاری صوت هوابرد، سازه‌برد و کنترل نوفه و ارتعاش دیگر مباجث کتاب را تشکیل داده است.
این متن درسی برای دانشجویان معماری و مهندسی محیط زیست و دانشجویان و مهندسانی که نخستین‌بار با علم آکوستیک آشنا می‌شوند، مطالب اساسی و مورد نیازی را با هدف فهم کتاب‌های تخصصی آکوستیک فراهم می‌کند.

 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست