اثرهای مخرب صدا بر انسان مشاهده در قالب پی دی اف چاپ فرستادن به ایمیل

آکوستیک | عایق صوتی | عایق صدا


صدا به صورت امواج مکانیکی میتواند بر کل بدن ازجمله دستگاه شنوایی تاثیر سوء داشته باشد.البته این تاثیر از نظر اپیدمیلوژیک زمانی میتواند اهمیت داشته باشد که سبب اختلال فیزیولوژیک در بدن شود. در محیط های کاری نیز صدا از این دیدگاه مورد توجه قرار میگیرد.
اثرهای صدا بر انسان از چند  جنبه مورد توجه میباشد:
1. صدمه به دستگاه شنوایی
2. تداخل با مکالمه
3. اثر روی اندام بینایی
4. اثر بر سیستم تعادلی
5. ناراحتی اجتماعی
6. اثرهای عصبی
7. اثر روی الکترولیت ها
8. اثر های جانبی
9.  اثرهای روانی
10. اثرهای فیزیولوژیک عمومی
11. اثر ذهنی صدا


 
ایمن شده توسط وب سایت عرش هاست